Metodstöd för informations­säkerhet.

En lättillgänglig och kollaborativ version av MSB:s metodstöd för informationssäkerhet.

Introduktion

Metodstöd för informationssäkerhet

Det enda sättet att hantera information på ett betryggande sätt är att göra det systematiskt. Här hittar du vägledning för att uppnå dina mål på ett rationellt sätt.

Pågående arbete

Det här är ett pågående arbete 🚧 Du kan hjälpa till genom att lämna en pull request i GitHub-repositoryn för den här webbplatsen.

Översikt

Få en översikt av metodstödets huvuddelar.

Resurser

Användbara resurser för ditt ledningssystem för informationssäkerhet. 🚧

Om den här sidan

Läs mer om den här sidan.